Лесно е като пай...

Пристигане на автогара Флоренц

След като пристигнете на автогара Флоренц, ще видите нашия шофьор да чака във фоайето на терминала на автогарата точно до ресторант Burger King и държи карта с логото на нашата компания и вашето име, отпечатано върху нея.